CENS municipal DE CANS A MARRATXÍ

Des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Marratxí informen que, a partir de dia 15 de Febrer i fins al 15 de juliol, posen en marxa una campanya d’inscripció al cens municipal de cans, per adaptar-se a la normativa vigent en la matèria (Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de Llei 8 abril 1992, de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà).

Aquesta campanya anirà adreçada als propietaris de cans del municipi, els quals hi hauran de sol.licitar la inscripció del seu animal al cens a qualsevol oficina de registre de l’Ajuntament, emplenant un formulari d’inscripció creat a tal efecte (disponible a aquestes oficines i a l’apartat de Medi Ambient de la pàgina web municipal), adjuntant còpia del document d’identitat del propietari i una còpia de la cartilla sanitària de l’animal. D’acord amb la normativa, qualsevol ca del municipi, independentment de la seva raça i en un termini màxim de 6 mesos, comptadors des de la seva data de naixement, ha d’estar inscrit a aquest cens municipal.

Vos adjuntam un pdf amb informació més detallada de la campanya.

Cens municipal cans